Lepená V2 vazba (Knihy, Manuály, ...) - příprava PDF pro tisk

Základní limity lepené V2 vazby

Maximální tloušťka dokumentu pro svázání : 60mm
Maximální formát tisku pro svázání : A4 (velikost zavřeného dokumentu)

Příprava PDF pro tisk

Obálku i obsah připravujeme jako dva separátní PDF dokumenty. Ideální je začít přípravou obsahu, jelikož od množství stran v obsahu se následně odvíjí velikost obálky.

 

Obsah

Ořez, bezpeční zóna a spadávka

Červenou čárou je znázorněné místo, kde bude dokument oříznut.
Ořez nemusí být vždy zcela přesný a právě proto je důležité respektovat bezpeční zónu (viz modrá čára)

Modrou čárou je zvýrazněna bezpeční zóna, přes kterou nesmí přesahovat texty a jiné důležité prvky. 
Všechno, co je mimo bezpeční zóny může být ořezané nebo prokryté vazbou.

Růžová plocha znázorňuje spadávku. Spadávkou se označuje zóna, která se přidáva k finálnímu rozměru grafického návrhu. Jde o přidání 2,5 mm grafiky na každé straně. Jak je vidět  na obrázku, grafika přesahuje ořez (hlava osoby v horní části dokumentu a kolečka židle v spodní části jdou mimo ořez aby vytvořili spadávku).

Info pro tisk knih s textovým obsahem

Pokud  připravujete pro tisk knihu, u který vnitřek má bílé okraje, nemusíte se vůbec trápit se spadávkou. Stačí, když budou Vaše texty dostatečně vzdálené od okraje (viz. bezpeční zóna).

Pozice vazby na jednotlivých stranách dokumentu

Při dokumentu svázaném oboustranně  mají liché strany vazbu na levé straně grafiky (viz náš obrázek) a sudé strany vazbu na pravé straně grafiky. Myslite tedy na to, kde Vám bude vazba zasahovat do grafiky a podle toho grafiku přizpůsobte.

Pokud máte v dokumentu taky číslování stran, promyslite si, zda  jste ho zarovnali správně vzhledem k vazbě dokumentu.

Ostatní

 • Dokument může mít klidně větší spadávku než 2.5mm
 • Je plus, pokud má dokument ořezové značky, no nemusí jich mít
 • Pro ďalší  informace si prostudujte i všeobecní zásady přípravy grafiky pro tisk 
 • Dokument umíme vytisknout a svázat bez spadávky nebo neutrální zóny. V daném případu bude mít finální dokument bílé okraje (grafika nepůjde po okraj). 

 

Obálka

Obálka se připravuje jako samostatní PDF, kde je dohromady grafika titulky, zadní strany i hřbetu.
Zásadní pro tvorbu obálky je vědět , jak hrubý hřbet bude mít náš výslední dokument.
Pro kalkulaci hroubky hřbetu máte 3 možnosti:

A) Napište nám, kolik stran má váš dokument a na jaký papír ho chcete tisknout. Obratem Vám zašleme hroubku hřbetu vaší obálky. Rovněž je vám k dispozícii i náš grafik, který vám buď vytvoří jednoduchou obálku, nebo dodělá hřbet k vaší připravené titulní a zadní straně.

B) Online si vytvořte šablonu přesně pro vaši obálku:

 1. Otvořte stránku http://www.exprestlac.sk/order/lepena-vazba
 2. Nahrajte vaše PDF s obsahem
 3. Zvolte si papír, na který chcete obsah tisknout a finální rozměr dokumentu
 4. Pokračujte na nahratí obálky
 5. Náš systém posle počtu stran obsahu a zvoleného papíru vypočítá přesný rozměr hřbetu a zobrazí vám šablonu, dle který umíte vytvořit vaši obálku. Rovněž po vytvoření obálky můžete obálku rovnou nahrát a zkontrolovat si, zda jste ji vytvořili správně. (A případně rovnou objednat tisk :) ).

C) Vypočítať si hroubku hřbetu "po starém" následujícím výpočtem:

 • Při oboustranném tisku obsahu
  Hroubka hřbetu  = Počet stran obsahu / 2 x Hroubka papíru

 • Při jednostranném tisku obsahu
  Hroubka hřbetu = Počet stran obsahu x Hroubka papíru

  Hroubku papíru uvádíme u každýho papíru hned při názvu.
  Např. Kancelářský premium (0.1mm / 80g/m2)

 

Pokud poznáme hroubku hřbetu , víme si podle toho vypočítat celkovou velikost obálky. 
Následně je důležité dodržet níže znázorněné bezpeční zóny a spadávku. 

Naše ujištění

Každý podklad od zákazníka před tiskem kontrolujeme, abychom zabezpečili kvalitní výslední produkt. Nemusíte sa tedy bát, pokud uděláte chybu v přípravě PDF pro tisk. Zachytíme ji a zkontaktujeme se s Vámi abychom Vám pomohli s nápravou. Zároveň je vám k dispozici taky náš grafik, který vám umí pomoct vytvořit z vašich dokumentů podklad vhodný pro tisk.

Upozornění : Při kontrole podkladů nekontrolujeme gramatickou a obsahovou správnost textů. 

 

Pro představu k článku připojujeme taky ukázkový PDF dokument připraven pro tisk s lepenou vazbou. 

 

 

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře

Používá technologie Zendesk