Děrování do šanonu - příprava PDF pro tisk

Základní limity děrování

Maximální tloušťka dokumentu pro svázání : Bez omezení 
Maximální formát tisku pro svázání: A3 (vazba při formátu A3 je možná jenom na kratší straně dokumentu)

 

Ořez, bezpeční zóna a spadávka

Červenou čárou je znázorněné místo, kde bude dokument oříznut.
Ořez nemusí být pokaždé zcela přesný, proto je důležité respektovat bezpeční zónu (viz modrá čára).

Modrou čárou je je zvýrazněna bezpeční zóna, přes kterou nesmí přesahovat texty a jiné důležité prvky. 
Všechno, co je mimo bezpeční zóny může být ořezané nebo prodírované.

Růžová plocha znázorňuje spadávku. Spadávkou se označuje zóna, která se přidáva k finálnímu rozměru grafického návrhu. Jde o přidání 2,5 mm grafiky na každé straně. Jak je vidět  na obrázku, grafika přesahuje ořez (hlava osoby v horní části dokumentu a kolečka židle v spodní části jdou mimo ořez aby vytvořili spadávku).

Pozice vazby na jednotlivých stranách dokumentu

Při dokumentu prodírovaném oboustranně  mají liché strany vazbu na levé straně grafiky (viz náš obrázek) a sudé strany vazbu na pravé straně grafiky. Myslite tedy na to, kde Vám bude vazba zasahovat do grafiky a podle toho grafiku přizpůsobte.

Pokud máte v dokumentu taky číslování stran, promyslite si, zda  jste ho zarovnali správně vzhledem k vazbě dokumentu.

 

Ostatní

  • Dokument může mít klidně větší spadávku než 2.5mm
  • Je plus, pokud má dokument ořezové značky, no nemusí jich mít
  • Pro ďalší  informace si prostudujte i všeobecní zásady přípravy grafiky pro tisk 
  • Dokument umíme vytisknout a svázat bez spadávky nebo neutrální zóny. V daném případu bude mít finální dokument bílé okraje (grafika nepůjde po okraj). 

Naše ujištění

Každý podklad od zákazníka před tiskem kontrolujeme, abychom zabezpečili kvalitní výslední produkt. Nemusíte sa tedy bát, pokud uděláte chybu v přípravě PDF pro tisk. Zachytíme ji a zkontaktujeme se s Vámi abychom Vám pomohli s nápravou. Zároveň je vám k dispozici taky náš grafik, který vám umí pomoct vytvořit z vašich dokumentů podklad vhodný pro tisk.

Upozornění : Při kontrole podkladů nekontrolujeme gramatickou a obsahovou správnost textů. 

 

Pro představu k článku připojujeme taky ukázkový PDF dokument připraven pro tisk s děrováním do šanonu.

 

 

 

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře

Používá technologie Zendesk